Vận chuyển đường hàng không tăng cao trong tháng đầu năm

(TBTCO) - Tháng 1/2017, lượng hành khách thông qua các Cảng hàng không (CHK) 7,37 triệu khách, tăng 24,5% so với tháng 1/2016. Còn lượng hàng hóa thông qua đạt 124,4 nghìn tấn, tăng 40,1% so với tháng 1/2016.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: TL

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tháng 1/2017, sản lượng điều hành bay đạt 62,5 nghìn chuyến tăng 3,8% so tháng 01/2016. Trong đó, điều hành bay đi/đến đạt 31,7 nghìn chuyến, tăng 11,2% so với tháng 1/2016 còn điều hành bay quá cảnh đạt 30,7 nghìn chuyến, giảm 2,8% so với tháng 1/2016.

Cũng trong tháng 1/2017, lượng hành khách thông qua các CHK đạt 7,37 triệu khách, tăng 24,5% so với tháng 1/2016. Trong đó, quốc tế đạt 2,16 triệu khách tăng 15,8% so với tháng 1/2016; nội địa đạt 5,2 triệu khách tăng 28,5% so với tháng 1/2016.

Còn lượng hàng hóa thông qua đạt 124,4 nghìn tấn, tăng 40,1% so với tháng 1/2016. Trong đó, quốc tế đạt 78,8 nghìn tấn, tăng 50,5% so với tháng 1/2016; nội địa đạt 45,6 nghìn tấn, tăng 25,2% so với tháng 1/2016.

Tháng 1/2017, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 3,53 triệu hành khách, tăng 23,9% so với tháng 1/2016. Trong đó, khách quốc tế đạt 0,9 triệu khách, tăng 9,6% so với tháng 1/2016, khách nội địa đạt 2,62 triệu khách tăng 29,7% so với tháng 1/2016.

Vận chuyển hàng hóa đạt 31,3 nghìn tấn, tăng 25,9% so với tháng 1/2016. Trong đó, quốc tế đạt 7,4 nghìn tấn, tăng 11,8% so với tháng 1/2016 còn nội địa đạt 23,9 nghìn tấn, tăng 31% so với tháng 1/2016.

Tổng sản lượng hành khách, hàng hóa thông qua các CHK Việt Nam đạt 6,5 nghìn lượt hạ cất cánh, tăng 15,3%; 937 nghìn lượt hành khách, tăng 15,8%; 10,7 nghìn tấn hàng hóa, tăng 34,9% so với cùng thời điểm năm 2016.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 441 nghìn lượt khách, 2,3 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 14,8% về hành khách và 13,5%% về hàng hóa so với cùng thời điểm năm 2016.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh, thời gian tới, Cục sẽ triển khai công tác của Thường trực Ban chỉ đạo phục vụ giai đoạn cao điểm Lễ hội Xuân 2017 cũng như phối hợp với Vụ Vận tải tiếp tục theo dõi để hoàn thiện "Đề án mở đường bay trực tiếp từ các quốc gia,'địa bàn trọng điếm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư phát triến, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế" đã được trình Chính phủ.

Bên cạnh đó, cũng sẽ rà soát mức giá cước vận chuyến hàng không nội địa của hãng hàng không kê khai.

Trí Dũng

< Trở lại